CATRYSSE & VAN DEN BROECKE

ADVOCATENKANTOOR

Ereloon en kosten

Met betrekking tot onze staat van ereloon en kosten wordt openheid en transparantie hoog in het vaandel gedragen.


Het ereloon wordt begroot aan de hand van een uurtarief, een procentueel of een forfaitair tarief, waar mogelijk op voorhand af te spreken.


De kosten van briefwisseling, kopies, telefoon en verplaatsingen worden afzonderlijk begroot.


De vooruit te betalen gerechtskosten aan rechtbanken, gerechtsdeurwaarders en gerechtsdeskundigen worden eveneens afzonderlijk aangerekend.


Bij het openen van een dossier wordt een voorschot op ereloon en kosten gevraagd. Naarmate het dossier vordert worden tussentijdse provisies gevraagd.


Bij de afsluiting van het dossier wordt steeds een gedetailleerde eindafrekening overgemaakt.