CATRYSSE & VAN DEN BROECKE

ADVOCATENKANTOOR

Stijn Catrysse

Stijn Catrysse behaalde in 1999 met onderscheiding het diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Katholieke Universiteit LEUVEN.


Hij behaalde in 2002 met grote onderscheiding het diploma van Expert-Bemiddelaar georganiseerd door het Interdisciplinair Vormingscentrum voor Mediatie, waardoor Stijn CATRYSSE gekwalificeerd is om conflicten uit het burgerlijk en handelsrecht op consensuele wijze en buiten de klassieke gerechtelijke weg te beslechten.


In 2008 behaalde Stijn CATRYSSE het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht.


Hij is advocaat bij de Balie te BRUGGE.


Stijn Catrysse heeft bijzondere interesses in het burgerlijk en handelsrecht, het aansprakelijkheidsrecht (waaronder schadebegroting lichamelijke letselschade), huurrecht en mede-eigendom.