CATRYSSE & VAN DEN BROECKE

ADVOCATENKANTOOR

Vastgoed

 • Koop – verkoop
 • Huur, woninghuur, handelshuur en landpacht
 • Bouwzaken, aanneming en architecten
 • Appartementsmede – eigendom
 • Burenhinder
 • Erfdienstbaarheden en zakelijke zekerheden
 • Bijstand bij onderhandelingen en contracten

Aansprakelijkheid, schade en vermogen

 • Verzekeringen
 • Onrechtmatige daad
 • Contractuele fout
 • Verkeer
 • Begroting van lichamelijke en materiële schade
 • Bank, krediet en beslag
 • Erfenissen en successie
 • Vereffening en verdeling
 • Bijstand bij onderhandelingen en contracten

Personen- en Familierecht

 • Afstamming (o.a. erkenning en betwisting vaderschap) en adoptie
 • Voogdij
 • Jeugdsanctierecht
 • Echtscheiding
 • Onderhoudsgelden tussen gewezen echtgenoten en t.a.v. kinderen
 • Boedelverdeling na echtscheiding
 • Bemiddeling in het kader van familiale en relationele moeilijkheden
 • Omgangsregeling kinderen en grootouders
 • Feitelijke en wettelijke samenwoning 

Onderneming en Bedrijven

 • Handelspraktijken
 • Mededingingsrecht
 • Invorderingen
 • Insolventie (Wet Continuïteit Ondernemingen/Faillissementen)

Strafrecht